Aplikasyon at nominasyon para sa Gawad sa Natatanging Publikasyon sa Filipino

Bukas na ang opisina sa mga aplikasyon at nominasyon para sa Gawad sa Natatanging Publikasyon sa Filipino. Ito ay bukas para sa mga regular na fakulti at REPS.

May dalawang kategorya ang Gawad: 

  • Gawad para sa Malikhaing Panulat
  • Gawad para sa Publikasyon ng Orihinal na Pananaliksik (sa anumang disiplina maliban sa malikhang panulat)

Tatanggapin ng opisina ang mga publikayson na nilimbag:

  • Noong 2012 para sa 2013 Gawad
  • Noong 2013 para sa 2014 Gawad
  • Noong 2014 para sa 2015 Gawad
  • Noong 2015 para sa 2016 Gawad
  • Noong 2016 para sa 2017 Gawad
  • Noong 2017 para sa 2018 Gawad

Ang huling araw ng pagtanggap ng mga nominasyon at aplikasyon ay 30 Nobyembre 2018.

Basahin ang mga panuntunan ng Gawad.

Basahin ang memo.