IPA Awardees for April 2012

Jinky Leilanie Lu
National Institutes of Health
UP Manila

Occupational Safety of Farmers in a Vegetable Industry. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2011, Vol. 17, No. 4, 445–453

The study looked into occupational safety and health of farmer sin one of the largest vegetable producing areas in the Philippines.  The practices that increased the risk for possible pesticide exposure were spraying against the wind as less than a half of them re-entered recently sprayed areas. Spillage of pesticides from either a defective back pack sprayer, while spraying the pesticide or while mixing were also risk factors to exposure.
The risk factors and work behaviors identified in this study could be utilized as a target for modification and improvement of safety practices among vegetable farmers who significantly contribute to the country’s growth. A more in depth study is needed to differentiate between acute and chronic effects. Simple and flexible risk assessment  as suggested in other occupational studies [39] should also be developed but conformed to the data gathered in this study.
This research is also a local level policy research that could be a basis for program intervention among vegetable farmers using intensive pesticides.

Link to the article http://www.amazon.com/Handbook-Anthropometry-Physical-Measur144191787X#reader_144191787X

Cynthia N. Zayas
Center for International Studies
UP Diliman

The Promise of the Southwest Wind: Visayan Fish/Migrant Wives in the Shifting Fishery of the Central Philippines. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 37 (3): 573-580.

Hindi malinaw na itinatakda kung saan maninirahan ang mag-asawang Filipino pagkatapos ng kasal. Maraming mga  faktor ang kinokonsider, isa rito ang usaping ekonomikal. Subalit  ang bagong kasal karaniwang naninirahan samalapit sa pamilya ng babae – ”matrilocal residence rule.” Ang  artikel na ito ay tungkol sa mga karanasan ng mga babae sa isla ng Gigantes na kabilang sa pamilya ng mga naglalakbay na mangingisda o pangayaw. Ang pagpapakasal sa kalalakihan mula sa ibang isla ay nagiging dahilan upang sila ay permanenteng manirahan sa  isla ng kanilang mapapangasawa. Nangyayari ang pagpapakasal sa kabila ng pakiramdam na hindi sila kabilang bunsod ng diskriminasyon bilang pangayaw o mga naninirahan nang panandalian. Hindi naman nagtatagal ang pakiramdam na ito. Sa tuwing amihan, nangingisda ang pamilya ng babae sakay ng kanilang bangka. Ang pagdalaw na ito ay nagdudulot ng pagbaliktad ng estado ng mga babae sa komunidad ng kanilang napangasawa. Habang nararamdaman maya’t
maya ang diskriminasyon bilang pangayaw, kinikilala naman ang kanilang kita na pinakikinabangan ng isla hanggang sa pagtatapos ng amihan. Subalit, mayroong mga pagbabago  na  sa pangingisda na nagdudulot upang matapos ang pagiging pangayaw ng pamilya ng babae sa isla ng Gigantes.

Link to the article: http://www.jstor.org/stable/info/10.1086/662940#ufo