Tawag para sa Nominasyon: Gawad sa Natatanging Publikasyon sa Filipino

Malugod kayong inaanyayahan na magsumite ng mga nominasyon para sa Gawad sa Natatanging Publikasyon sa Filipino. Mayroong dalawang kategorya ito: (a) Gawad para sa Malikhaing Panulat, at (b) Gawad para sa Publikasyon ng Orihinal na Pananaliksik (sa anumang disiplina maliban sa malikhaing panulat).

Tatanggapin ng Opisina ng Bise Presidente para sa Pang-akademikong Gawain ang mga publikasyon na inilimbag:
– noong 2012 para sa 2013 Gawad
– noong 2013 para sa2014 Gawad
– noong 2014 para sa 2015 Gawad
– n0ong 2015 para sa 2016 Gawad

Ang huling araw ng pagtanggap ng mga nominasyon ay 31 Oktubre 2016.

(Basahin ang memo at ang mga patakaran ng Gawad.)