UP Gawad Pangulo Choral Competition

choral competition poster2 free as of feb11.16Malugod na inihahatid ng UP Tanggapan ng Presidente, UP Tanggapan ng Bise Presidente para sa Pang-Akademikong  Gawain, at UP Kolehiyo ng Musika ang Gawad Pangulo Choral Competition sa darating  na ika-4  ng Marso 2016. Idaraos ito sa UP Theater sa ganap na ika-6 ng gabi. May tema itong “One UP for the Nation and for the World.”

Ang mga nakapasa upang magtagisan ng husay sa pag-awit ay ang sumusunod: UP Staff Choral Society(UP Diliman), UP Engineering Choir (UP Diliman), Public Health Artists Circle (UP Manila), UP College of Pharmacy Junior Ambassadors of Music(UP Manila), Sugbuanong Huni(UP Cebu), UP Open University Chorale(UPOU), Tinig  Amianan(UP Baguio), at Makiling Chamber Singers(UP Los Baños).

Ang lahat ng grupo ay aawit ng isang choice piece at isang contest piece. Ang contest piece ay kinomisyon ng komite ng UP Gawad Pangulo Choral Competition na pinangungunahan nina Dr. Jose Buenconsejo at Dr. Raul Navarro ng UP Kolehiyo ng Musika. Isinulat ni Bb. Marra PL. Lanot ang mga titik ng awit, at ang musika naman ay nilikhang kompositor na si Dr. Maria Christine Muyco.

(Ang patalastas na ito ay mula sa UP Diliman College of Music.)